OSIECZNA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Zamek w Osiecznej


L o k a l i z a c j a

Miasto położone na Pojezierzu Krzywińskim, nad Jeziorem Łoniewskim i rzeczką Zgnilec.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Miasto uzyskało prawa miejskie w 1370 r., nadane przez Wojsława Borka z Gryżyny. Często zmieniało właœcicieli i należało kolejno do rodu Borków, Skoraszewskich, Górków, Przyjemskich, Opalińskich, Mycielskich i Gajewskich. W 1829 r. od banku w Berlinie majętność kupiła rodzina Paschke, następnie była ona własnością Goeppnera, Dobielińskiego, Abegga i von Helldorffa. Od 1887 do 1945 r. należała do rodziny von Heydebrandt.


C h a r a k t e r y s t y k a


Herb na elewacji północnej
Zamek gotycki zbudowany został w XV w. dla Borków. Poważnie przebudowany w latach 1598-1601 przez Andrzeja Czarnkowskiego, kasztelana nakielskiego. W roku 1655 zniszczony pożarami, odbudowany przez Jana z Bnina Opalińskiego. Gruntowna przebudowa ok. 1890-1908 dla rodziny Heydebrandta przez architektów z berlińskiego biura Reimer i Koerte.

Budowla w kształcie nieregularnego trójkąta, z trzema skrzydłami (zbliżona do litery U), otwarta od wschodu. Skrzydła pn. i pn.-zach należą do najstarszej części zamku. Budynki murowane, otynkowane, zróżnicowanej wysokoœci, jedno i dwupietrowe. W elewacji południowej masywna wieża o elementach neoromańskich, nakryta stożkowym dachem. Obol wieży niższa, półkolista baszta. Elewacje urozmaicają balkony, tarasy i wykusze. W ścianie wschodniej skrzydła wmurowano cztery kamienne tablice.


Manierystyczny portal

W skrzydle północnym przy wejściu do sali, kamienny portal manierystyczny z ok. 1600 r. z ciekawą dekoracją rzeźbiarską o motywach włosko-niderlandzkich i zwieńczeniem w postaci kartusza herbowego rodu Czarnkowskich.

We wnętrzu sala trzyprzęsłowa z 1601 r., ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym z 1601 r., meble gdańskie. Na ścianach imitacja kurdybanu.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,2 ha) z ciekawym drzewostanem: klony, dęby, jawory i jesiony, zadbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W zamku mieści się Państwowe Sanatorium Przeciwreumatyczne dla Dzieci.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek