OPOROWO
(woj. wielkopolskie)

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Oporowie w 1999 r.


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Leszczyńskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność rodziny Oporowskich, Pierwosieckich, Śmigielskich. W końcu XVIII w. wieś należała do Korduli Turnowej, która sprzedała dwór w 1793 r. Wojciechowi Morawskiemu. W rękach rodziny Morawskich wieś pozostawała do II wojny światowej. W październiku 1831 r. u rodziny Józefa Morawskiego gościł Adam Mickiewicz.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór o skromnych cechach klasycyzmu, wybudowany ok. 1805 r. dla Ignacego Morawskiego. Dwór parterowy, z piętrowymi wystawkami w obu fasadach. W elewacji ogrodowej ryzalit poprzedzony tarasem.

Od ogrodu balkon wsparty na słupach. Budynek nakryty dachem dwuspadowym, z powiekowymi okienkami. Dwór rozbudowano w 1906 r. wg projektu Rogera Sławskiego. Z tego czasu pochodzą neobarokowe piętrowe skrzydła budowli, zwieńczone wolutowymi szczytami, po bokach parterowe przybudówki z tarasami.


Dwór w Oporowie - rzut parteru

Przy dworze szachulcowa oficyna z I poł. XIX w. z podcieniem oraz zabudowania folwarczne.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,8 ha) z pocz. XIX w., z wieloma pomnikowymi drzewami, m.in. wiąz, jesion, topola kanadyjska, dąb.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór obecnie opuszczony, popada stopniowo w ruinę.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek