OBRZYCKO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Obrzycku


L o k a l i z a c j a

Miasto na pograniczu Pojezierza Poznańskiego i Kotliny Gorzowskiej, na lewym brzegu Warty, przy ujściu Samy. Pałac wzniesiony na skarpie doliny Warty, na przedmieściu Zielonagóra.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W roku 1742 Leon Raczyński kupił od Jadwigi Radomickiej-Koźmińskiej posiadłość Obrzycko. Do 1945 r. posiadłoœć była własnością rodziny Raczyńskich herbu Nałęcz. W roku 1825 Atanazy (brat Edwarda Raczyńskiego z Rogalina) utworzył ordynację obrzycką, która po śmierci jego syna Karola została przekazana Raczyńskim z linii kurlandzkiej. Atanazy, który nigdy nie wyzbył się polskości, poświęcił się jednak służbie w pruskiej dyplomacji. Ordynację obrzycką objąła w 1899 r. linia kurlandzka rodu Raczyńskich - wpierw Zygmunt Edward (za swoją siedzibę obrał zamiast pałacu w Gaju Małym dom w Obrzycku), a następnie jego syn Zygmunt Emeryk.


C h a r a k t e r y s t y k a


Pałac w Obrzycku - elewacja ogrodowa
Pałac eklektyczny z II poł. XIX w. zbudowany dla linii obrzyckiej Raczyńskich początkowa jako willa. Pierwszy obiekt (niem. Augustusburg) w miejscu dzisiejszego pałacu wybudowano w latach 1821/22 dla Augusta Kamparda, przebudowany w latach 1856-1857 przez Atanazego Raczyńskiego. Dodano wóczas dwa piętra do parterowego budynku. Następną przebudowanę za czasów Zygmunta Edwarda zakończono w roku 1902 (pod kierownictwem Henryka Wysokiego z Szamotuł), prawdopodobnie wg projektów wywodzących się ze środowiska berlińskich architektów. Poczas kolejnej przebudowy zakończonej w 1910 r. dobudowano wieżę i kredens, zachowując dbałość o detale architektoniczne. Kwadratowa wieża w narożniku, neobarokowe elewacje z dwoma zegarami. Do fasady dodano paterowy ryzalit z przeszklaną sienią. Dwa gryfy przeniesiono z wejścia głównego pod wieżę. Pałac nakryty dachem mansardowym z łupka bawarskiego, na kamiennej podmórówce. Nad głównym wejściem herb Nałęcz Raczyńskich, a poniżej dewiza

Vitam impendere vero
(Życie poświęcić dla prawdy)


Wewnątrz pomieszczenia reprezentacyjne na parterze: salon, saloniki i sala jadalna, drewniana klatka schodowa oraz odrestaurowana w piwnicy (sklepienie łukowe) pałacowa kuchnia, saloniki i sala bilardowa. W wieży mechanizm zegarowy. Okucia drzwi i okien z casów Zygmunta Raczyńskiego. W holu oryginalna posadzka.


Klatka schodowa

Salon

Obok pałacu trzy oficyny szachulcowo-murowane, dom zarządcy i mieszkanie stangreta z pocz. XX w.


Oficyna

Bażanciarnia


P a r k

Park krajobrazowy (19,2 ha) z I poł. XIX w., z pomnikowymi drzewami (modrzewie, dęby szypułkowe, lipa), pocięty głębokimi wąwozami. Łączy się z Puszczą Notecką.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu, wspaniale odrestaurowanym, mieści się Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (od 1.11.1989 r. własność UAM). Remont, przy udziale środków UE zakończony został w 2008 r.


Pałac w trakcie remontu w 2006 r.

Zielonagóra
64-561 Obrzycko
tel. 612913280

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek