NIEPRUSZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Niepruszewie


L o k a l i z a c j a

Wie¶ na Pojezierzu Poznańskim, na zachodnim brzegu rynnowego Jeziora Niepruszewskiego.


H i s t o r i a

W ie¶ znana przynajmniej od 1298 r. Własno¶ć rodziny Niepruszewskich, Górków, w XVII wieku Bilińskich, w XVIII Rozbickich, Boguckich, Krzyckich, od 1870 do II wojny ¶wiatowej ksi±ż±t von Reuss (majorat). Maj±tek przejęty za długi przez rz±d pruski. W okresie międzywojennym własno¶ć skarbu państwa, zarz±dzana przez Stanisława Medyńskiego.


Elewacja ogrodowa pałacu


Wej¶cie główne do pałacu


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny zbudowany po 1870 r. dla księcia Henryka von Reussa. Pałac-willa wysoko podpiwniczony z dwoma kondygnacjami. Nakryty płaskim dachem ze ¶wietlikiem umieszczonym nad centralnym hallem. Elewacja frontowa z trzyosiowym ryzalitem, w którym zlokalizowano główne wej¶cie do wnętrza. Wej¶cie główne poprzedzone portykiem z kolumnami. W elewacji ogrodowej taras.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,6 ha) z pierwszej połowy XIX w., położony na terenie nachylonym w stronę jeziora. Przed pałacem kilka dorodnych drzew: platan, lipa, żywotnik. W parku kopiec, pozostało¶ci alei grabowej, pomnikowe lipy. Na osi pałacu przecinka widokowa. Do parku i pałacu prowadzi ozdobna brama wjazdowa prawdopodobnie z końca XIX w.

W s±siedztwie pałacu zespół zrujnowanych zabudowań folwarcznych z XIX/XX w.


W s p ó ł c z e s n o ¶ ć

Pałac stanowi własno¶ć prywatn±, jest obecnie opuszczony i zaniedbany, stopniowo ulega dewastacji.

Podobne odno¶niki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek