NIEGOLEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Niegolewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i aPomnik szwoleżerów
Wieś w latach 1389 - 1939 stanowiła własność Niegolewskich herbu Grzymała (piętnaście pokoleń), którzy od nazwy wsi wzięli swoje nazwisko. W 1787 r. urodził się tu pułk. Andrzej Niegolewski, żołnierz wojen napoleońskich, uczestnik szarży szwoleżerów w wąwozie Somosierra (1808 r.) i powstania listopadowego. Obecnie pochowany na Skałce Poznańskiej. Andrzej Niegolewski ustanowił tzw. minorat, polegający na dziedziczeniu ordynacji przez najmłodszego syna. W 1928 roku był w Niegolewie prezydent Mościcki.

Dnia 30 XI 1874 r. odsłonięto w Niegolewie pomnik (jedyny w Polsce pomnik poœwięcony Polakom walczšcym o niepodległoœć w mundurach szwoleżerskich pod Somosierrš, zniszczony w 1940 r. przez Niemców ), wzniesiony na częśc bohaterów spod Somosierry: piramidę na podstawie granitowej, zwieńczoną krzyżem, z ułańską czapką po jednej stronie, z krzywymi pałaszami otoczonymi wieńcem po drugiej, z orłem polskim po trzeciej i orłem cesarsko-francuskim po czwartej stronie i następującymi podpisami: Krzyżanowski, Rowicki, Dziewanowski, Kozietulski, Rumowski poległym towarzyszom broni dnia 30 listopada 1808 r. pod Somo-Sierrą w szarży świetnej, jakiej świat nie widział. Po drugiej stronie herb Grzymała i napis: Czyń, coś powinien, a będzie, co może. Andrzej Niegolewski, pułkownik wojsk polskich, wystawienie tego pomnika dzieciom polecił, wykonał syn Zygmunt. Na trzeciej stronie przed orłem francuskim: Niepodobna... Dla mych Polaków nie ma niepodobieństwa (Napoleon), 3 szwadron szwoleżerów polskich gwardyi cesarza zdobył wąwóz samosierski, przetrzymawszy 40,000 strzałów karabinowych i 40 działowych na minutę. Na czwartej stronie pod orłem polskim: Kiedy mocarstwa łącząc zbrodnię do zbrodni, wydarły Polakom nawet prawo nazywania się Polakami, połączyli Polacy orła polskiego z francuskim, w nadziei odzyskania Ojczyzny, nie zaœ jako najemnicy, którzy Ojczyznę opuszczają, wyrzekając się narodowości.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac zbudowany w latach 1895-96 r. na miejscu spalonego dworu. Budynek piętrowy, na rzucie prostokąta, nakryty dachem czterospadowym. Pseudoryzalit głównego wejścia poprzedzony gankiem z tarasem wspartym na dwóch kolumnach, z niewielką wystawką. Przy bocznej elewacji południowej zaprojektowano jednokondygnacyjny, zwieńczonym płaskim dachem aneks wysuwający się przed elewację frontową i tylną, łącząc się z dobudowaną w latach 1904-05 skrzydłem, ustawionym prostopadle do głównej bryły pałacu.

We wnętrzu pałacu, parter zawiera część reprezentacyjną z hallem, piętro - część mieszkalną. W pałacu znajdował się tzw. salonik napoleoński zawierający pamiątki po pułkowniku Andrzeju Niegolewskim


Pałac w Niegolewie - rzut parteru
A - hall, B - salon, C - oranżeria, D - sala jadalna, E - biblioteka, F - salonik napoleoński, G - apartamenty mieszkalne właścicieli

Przy pałacu Andrzej Niegolewski wybudował kaplicę św. Anny, w której w rocznicę bitwy pod Somosierrą, 30 listopada odbywały się nabożeństwa za poległych towarzyszy broni. Kaplicę spaloną w 1945 r. odbudowano po wojnie.

Obok zespół zabudowań folwarcznych z piętrowym spichlerzem z 1835 r., wieżą ciśnień i gorzelnią.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,9 ha) z I poł. XIX w., zaniedbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w złym stanie, mieści Punkt Biblioteczny, przedszkole i mieszkania.

Izba Muzealna zorganizowana z inicjatywy społecznej otwierana jest po telefonicznym umówieniu się. Kustosz Elżbieta Cicha, tel. 618149351.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek