NIECHANOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Niechanowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do rodzin Niechanowskich, Działyńskich, Iwieńskich, Brűhlów, Gaczyńskich i Skórzewskich, następnie Potulickich, a od 1847 Żółtowskich. W 1774 r. po ślubie z Kunegundą Drwęską, siostrzenicą Skórzewskiej, przez kilka miesięcy w pałacu zamieszkiwał Józef Wybicki.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac wczesnoklasycystyczny (z elementami późnobarokowymi) zbudowany w latach 1783-84 dla Stefana Garczyńskiego. Pałac rozbudowany w końcu XIX w. Na końcu korpusu głównego ryzality. W fasadzie frontowej czterokolumnowy portyk dobudowany w końcu XVIII w., który zwieńczono belkowaniem i trójkątnym naczółkiem. W pałacu zachowane stare posadzki.

Przy dziedzińcu 2 oficyny z XIX w. otaczający dziedziniec honorowy. Reprezentacyjna brama wjazdowa na osi elewacji frontowej pałacu.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 7,4 ha) z końca XVIII w., z bogatym drzewostanem, m.in. aleją grabową i pomnikowymi drzewami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Stan pałacu zły, obecnie w remoncie.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek