NAGRADOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Nagradowicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w okresie przedwojennym należała do Niemca Hermana Bittera.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór - willa z ok. 1910 r. Piętrowy budynek z wejściem umieszczonym w fasadzie bocznej, ozdobiony arkadowym portykiem ujętym w toskańskie kolumny i filary podtrzymujące balkon.

W pobliżu dworu zabudowania folwarczne z XIX/XX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,3 ha) ze starodrzewiem, m.in. lipy, kasztanowce oraz stawem, rozplanowany w II poł. XIX w. Neogotycka kaplica ufundowana przez Bitterów.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór odnowiony, należy do Poznańskiej Stacji Hodowli Roślin Spółka z o.o. z siedzibą w Tulcach, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek