MYSTKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Mystkach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była XVI w. własnością Góreckich, a w XIX w. Kraśnickich. Od 1848 r. mieszkał tu Karol Karśnicki działacz społeczny i gospodarczy, który walczył w powstaniu styczniowym, a po jego upadku wyemigrował na kilka lat do Francji gdzie skończył studia chemiczne. W 1858 r. gościł Karśnicki poetę Władysława Syrokomlę. Po śmierci Kraśnickich wieś przeszła w ręce Karłowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór zbudowana w latach 80-tych XIX w. prawdopodobnie wg projektu Stanisława Hebanowskiego. Dwór-willa wzniesiony w stylu renesansu francuskiego z dużą wnęką wejściową na osi. Kryty dachem czterospadowym. Główna część budynku parterowa.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,6 ha) z aleją lipową, zdewastowany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór bardzo zaniedbany, na progu ruiny. Należy do PPHU Spółka z o.o. Biegrol z siedzibą w Bieganowie.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek