MOŚCIEJEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mailZagłosuj na te strony

w Nieustającej Liście Przebojów Wirtualnej Polski.
Czyli kliknij na ten obrazek:

.


Dwór w Mościejewie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś znana co najmniej od XV w., była własnością Mościejewskich i Ostrorogów Lwowskich, Stablewskich, Sczanieckich, a w XX w. Chłapowskich.

Dwór w Mościejewie


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór w stylu "narodowym" wybudowany na początku XX w. Dwór parterowy, na planie prostokąta, z łamanym dachem. W elewacji frontowej dwupiętrowy, trzyosiowy ryzalit, zwieńczonym barokowym szczytem, w którym zlokalizowano główne wejście do wnętrza. W narożnikach fasady wieloboczne wieże, nakryte spiczastymi dachami.


P a r k

Park krajobrazowy zaniedbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór opuszczony, w złym stanie.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2007 by Małgorzata Mazurek