MOROWNICA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Morownicy


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Leszczyńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana od 1296 r. należała początkowo do biskupów poznańskich. Od XV w. była w rękach Karśnickich, Manieckich, Cieleckich i Sieroszewskich. Poprzez małżeństwa przeszła w ręce Kwileckich, a następnie Niegolewskich. Po pożarze w 1874 r. Morownica została sprzedana Bankowi Kwilecki - Potocki. W 1884 r. dobra kupił Aleksander Ceasar i w rękach tej rodziny pozostawały do II wojny światowej.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac zbudowany w 1884 r. przez berlińskiego architekta Otto Marcha dla Aleksandra Ceasara. Pałac zaprojektowany wg wzorów angielskich (styl Queen Anne Revival, neorenesansowy z elementami gotyku) składa się z kilku brył z ryzalitami. Częściowo dwupiętrowy, częściowo parterowy z mieszkalnym poddaszem. Główny korpus pokryty dachem czterospadowym z licznymi kominami. Wyróżnia się czterokondygnacyjna wieża z nakryta daszkiem z latarnią zwieńczoną ostrosłupowym smukłym daszkiem. Ściany pałacu ozdobione cegłami klinkierowymi i medalionami ze scenami alegorycznymi oraz liczne ozdobne elementy kute z żelaza. Przy wejściu głównym rzeźby dwóch psów, nad drzwiami balkon i dekoracja ceramiczna z dat ą 1887 i monogramami A.C. i M.H..


Pałac - rzut przyziemia, stan z ok. 1970 r.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

We wnętrzu zachowane ceramiczne posadzki, dekoracja sztukatorska oraz boazerie i stolarka drzwiowa.

Przy pałacu zachowane dwie oficyny oraz zespół folwarczny ze stajnią i wozownią.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,95 ha) rozplanowany przez Augustyna Denizota w II poł. XIX w. Drzewostan składa się z dębów, klonu, grabu, jesionu, sosny.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie dobrym, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek