POZNAŃ-MORASKO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Stary dwór w Poznaniu-Morasku

 


Jedno z jezior
w rezewacie Meteoryt Morasko


L o k a l i z a c j a

Dzielnica Poznania, położona na stoku Moraskiej Góry, w paśmie środkowopoznańskiej moreny czołowej. Dwory zlokalizowane na wschód od rezerwatu Meteoryt Morasko.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w 1825 roku nabył Francuz Franciszek Douchy, uczestnik walk napoleońskich, który w 1812 r. pozostał w Poznaniu i zajął się sprzedażą ciast, może to on wprowadził znaną w Wielkopolsce nazwę na ciasto z kremem - napoleonkę.W poczštkach XX wieku Pruska Komisja Osiedleńcza wykupiła część ziemi i utworzyła wzorcowš wieś. Zachowały się szkoła, karczma, kilka zabudowań kolonistów, kościół poewangelicki. Od niego wiedzie zabytkowa aleja w kierunku rezerwatu Meteoryt Morasko.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór późnobarokowy (stary) z 1786 r.zbudowany przez Ignacego Korwina Bieńkowskiego, scholastyka katedry krakowskiej. Powstał u progu klasycyzmu w związku z tym nie posiada narożnych alkierzy. Zachowuje jeszcze wysoki łamany dach polski z wystawkami. W części środkowej ryzalit z pilastrami wielkiego porządku, zwieńczony trójkątnym frontonem.W elewacji ogrodowej ryzalit poprzedzony tarasem.

Dwór eklektyczny, neorenesansowy (nowy) przylegający do dworu starego, zbudowany w 1887 r. nawiązuje do pałaców włoskiego renesansu. Budynek piętrowy, z wieżą w trzeciej kondygnacji. W elewacji frontowej ganek, nad którym zlokalizowano taras.


P a r k

Przy dworze nowym resztki zniszczonego parku z zabytkowym dębem i kasztanowcem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór stary, po remoncie, należy do klasztoru Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej. Dwór nowy zamieniony na mieszkania, w złym stanie.

Podobne odnośniki

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek