MODRZE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Modrzu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była grodem kasztelańskim, a do rozbiorów stanowiła królewszczyznę. W 1265 r. zmarła tutaj księżna Elżbieta żona księcia Przemysława I. W XIX w. właścicielką wsi byłą Rozalia z Chłapowskich Engeströmowa, która zmuszona była z powodów finansowych sprzedać majątek Niemcom Baarthom. Kolejnym właścicielem był Marcin Biederman, a w okresie międzywojennym Józef Hutten-Czapski. Zabudowa wsi rozciągnięta jest wzdłuż osi kościół - pałac.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neorenesansowy wzniesiony ok. 1888 r. dla rodziny Baarthów. Główny korpus dworu piętrowy z wgłębnym portykiem, do niego dołączona jest parterowa przybudówka oraz trzykondygnacyjna, narożna wieża.

Przy pałacu zachowane zabudowania folwarczne z gorzelnią z końca XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,3 ha) z I poł. XIX w. z pomnikowymi drzewami: platan, dwa wiązy, białodrzew, jesion i dwie wierzby.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac jest obecnie własnością prywatną.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek