MIŁOSŁAW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Miłosławiu


L o k a l i z a c j a

Miasto na Równinie Wrzesińskiej, nad rzeką Szywrą (Miłosławką), dopływem Maskawy. Zabudowa miejska rozciąga się po obu stronach pasma wzniesień Ozu Miłosławskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Miasto należało do rodów Dolidów Miłosławskich, Górskich, Grabskich, Mielżyńskich (lata 1777-1893), a od 1893 r. do Kościelskich herbu Ogończyk. Seweryn Mielżyński (1804-1900) żołnierz Wiosny Ludów, mecenas, kolekcjoner, malarz, był jednym z twórców Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W 1848 r. w pałacu kwaterował sztab płk. Ludwika Mierosławskiego. W pałacu gościli m.in. Wincenty Pol, Teofil Lenartowicz, Władysław Syrokomla i Józef Ignacy Kraszewski. W 1882 r. otwarto Muzeum im. Mielżyńskich z kolekcją obrazów malarzy holenderskich, włoskich i polskich (obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu). W 1899 r. Józef Kościelski zorganizował uroczyste odsłoniecie pierwszego na ziemiach polskich pomnika Juliusza Słowackiego dłuta Władysława Marcinkowskiego. Pomnik został odsłonięty 16.09.1899 r. w 50 rocznicę śmierci poety; podczas uroczystości przemawiał Henryk Sienkiewicz. Obecnie w MIłosławiu wręczana jest Nagroda Kościelskich dla młodych literatów przyznawana od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich -jedną z najstarszych polskich instytucji kulturalnych, działającą w Genewie. Fundacja im. Kościelskich powstała na mocy testamentu zmarłej w lipcu 1959 Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki. Fundacja kontynuuje tradycje mecenatu artystycznego, zapoczątkowane przez Władysława Kościelskiego (1819-1895).


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neorenesansowy w formie willi w stylu renesansu włoskiego, pochodzi z XIX w. W sąsiedztwie drewnianego dworu obronnego w latach 20-tych XIX w. Karol Frederyk Schinkel wzniósł dla Józefa Mielżyńskiego parterową willę tzw. altanę, mieszczącą pokoje gościnne i reprezentacyjne, a główna część mieszkalna pozostawała w dawnym dworze. W latach 1843-44 Seweryn Mielżyński rozbudował altanę według własnych projektów, starając się nadać jej charakter renesansowy, dobudowując dwa skrzydła ogrodowe i wieżę. Natomiast w latach 1895-99 Józef Kościelski, odwołując się do form neoklasycystycznych, dodał dwa frontowe skrzydła z portykiem kolumnowym wielkiego porządku i podjazdem. W 1945 r. budynek został spalony przez Niemców. Obok pałacu neogotycka oficyna z poł. XIX w.


Pałac - przekrój poziomy parteru
1 - portyk, 2 - salon, 3 - jadalnia, 4 - dawna galeria obrazów


Portyk kolumnowy wielkiego porządku z podjazdem


Plan parku
1 - pałac, 2 - oficyna, 3 - pomnik Juliusza Słowackiego, 4 - domek dozorcy, 5 - aleja grabowa, 6 - aleja lipowo-grabowa, 7 - dawny dom stangreta


P a r k


Wejście do parku
Park krajobrazowy (pow. 37,8 ha) z kanałami i stawami, założony na początku XIX w. jako park francuski, z którego pozostały resztki alei grabowych, przekształcony w I poł. XIX w. w park angielski. W parku z pomnikowymi drzewami (m.in. miłorząb dwuklapowy) w pobliżu dębu (obwód pnia 650 cm) pomnik Juliusza Słowackiego. Rozbity przez Niemców, został zrekonstruowany po wojnie.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W 1945 r. pałac spłonął, odbudowany został z zachowaniem cech zewnętrznych w latach 1963-69 na Szkołę - Pomnik Tysiąclecia. W pałacu mieści się obecnie m.in. Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek