MIKOSZKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Mikoszkach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana od 1388 r. w posiadaniu Mikoszewskich, następnie Jarogniewskich, Sułockich, Tarnowskich, Rybieńskich, Konarzewskich, Ponińskich, Proskich, Ciświckich, Zakrzewskich, Święcickich, Dramińskich, Koczorowskich, Harrerów, a od 1878 r. do 1945 r. należała do Chłapowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór barokowy wzniesiony w końcu XVIII w. na początku XIX w.prawdopodobnie przekształcony, przebudowany na początku XX w. Zmieniono wówczas elewację ogrodową dworu na frontową. Budynek parterowy, z mieszkalnym poddaszem. Nakryty dachem czterospadowym, mansardowym. Dwór na planie prostokąta z dwoma alkierzami w tylnej elewacji. Pośrodku elewacji frontowej pozorny ryzalit z czteroma pilastrami z wystawką.

Zachowane drewniane drzwi wejściowe z przełomu XVIII i XIX w.

Przy dworze zlokalizowany zespół folwarczny z wozownią, gorzelnią i młynem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,55 ha) z I poł. XIX w. z dwoma stawkami, pomnikowym dębem i wiązem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zadbany, zamieszkały, stanowi własność prywatną.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek