MIESZKÓW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail.


Dwór w Mieszkowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Lubieszką. Na północ od miejscowości ciągnie się Oz Mieszkowski (maks. wysokość 116 m n.p.m.)


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do rodziny Mieszkowskich herbu Odrowąż do XVIII w., następnie przeszedł w ręce Manieckich, Herstopskich. W 1777 r. otrzymała prawa miejskie, które utrzymał przez ok. 100 lat. W XIX w. aż do 1939 r. miasteczko należało do Taczanowskich.

Portyk dworu w Mieszkowie


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór późnobarokowy powstał prawdopodobnie w II poł. XVIII w. dla Herstopskich. Budynek parterowy, wzniesiony na planie prostokąta, z sienią na osi. Nakryty wysokim łamanym dachem, z wystawką pośrodku elewacji frontowej.

We wnętrzu układ pomieszczeń dwutraktowy.


P a r k

Park zachowany w niewielkim stopniu (pow. 1,6 ha).


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór po remoncie, mieści siedzibę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Na ścianie zewnętrznej budynku tablica z 1980 r. ku czci urodzonego w Mieszkowie gen. Stanisława Taczaka, pierwszego przywódcy powstania wielkopolskiego.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek