MIECZOWNICA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Mieczownicy


L o k a l i z a c j a

Wieś nad Meszną, w pobliżu Jez. Powidzkiego, na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny zbudowany dla rodziny Chrzanowskich w II poł. XIX w., wykończony w 1894 r. Budynek jednokondygnacyjny na rzucie wydłużonego prostokąta, zdobiony dwukondygnacyjnym ryzalitem i trzykondygnacyjną wieżą.

Wśród zabudowań gospodarczych: stajnia z 1850 r. i spichlerz z 1870 r.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,1 ha) na zboczu doliny rzecznej, zniszczony.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu, po remoncie w 1979, mieści się Dyrekcja Stadniny Koni.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek