Fryderyk Chopin
Classical MIDI Archives
- za pozwoleniem
Adam Mickiewicz
w pałacach i dworach
Wielkopolski

1831-1832

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ

F.CHOPIN
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.

A d a m   M i c k i e w i c z   przyszedł na świat 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. W 1998 roku przypadła 200 rocznica jego urodzin, a rok ten UNESCO ogłosiło Rokiem Mickiewiczowskim.

W i e l k o p o l s k a   jest jedynym regionem w Polsce, w którym przebywał Mickiewicz w okresie od sierpnia 1831 r. do marca 1832 r. Poeta przybył do Wielkiego Księstwa Poznańskiego z Włoch, przez Francję i Niemcy, z zamiarem nielegalnego przekroczenia granicy między zaborem pruskim a rosyjskim oraz wzięcia udziału w powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim. Mickiewicz przybył do Wielkopolski jako wysłannik polskiej legacji w Paryżu czyli przedstawicielstwa Rządu Narodowego oraz jako przedstawiciel środowiska polskiego w Dreźnie. Próba przedostania się na drugą stronę Prosny zakończyła się niepowodzeniem, ale przez blisko siedem miesięcy przebywał w Wielkopolsce.

Wieszcz był podejmowany przez liczne rodziny ziemiańskie w ich wiejskich rezydencjach. Blisko zaprzyjaźnił się z Konstancją Łubieńską z Budziszewka, kobietą o niezwykłej wiedzy i inteligencji. Odwiedził też Poznań, goszcząc w ówczesnym Hotelu Berlińskim (u zbiegu al. Marcinkowskiego i ul. 23 Lutego), który prowadził wówczas Kacper Kramarkiewicz.

Po opuszczeniu Wielkopolski Mickiewicz utrzymywał kontakty z rodziną Turnów, Józefem Grabowskim i Konstancją Łubieńską, a jego dzieci były z wizytą u Konstancji Łubieńskiej, u rodziny Chełkowskich w Śmiełowie i u brata poety, Władysława w Łukowie.

Podczas pobytu poety w Wielkopolsce powstała Reduta Ordona i prawdopodobnie dwa wiersze powstańcze: Nocleg i Śmierć pułkownika oraz ballada Ucieczka, może też pierwsza redakcja trzeciej częci Dziadów. Na karty Pana Tadeusza trafili Kwileccy i Turnowie z Objezierza, bowiem na ich sporze o spadek wzorowany jest spór Horeszki z Soplicami o zamek. Pierwowzorem sporu między Rejentem i Asesorem o Kusego i Sokoła był spór Kaliksta Bojanowskiego (z Bielewa) i Ksawerego Bojanowskiego (właściciela Konarzewa k. Rawicza), dwóch braci Konstancji Łubieńskiej, o charty. Wspomnieniem z pobytu w Wielkopolsce jest z pewnością też umieszczenie w książce nazwiska Józefa Grabowskiego z Łukowa, nazwy Objezierze i postaci kawiarki z pałacu w Śmiełowie.Kalendarium pobytu
w Wielkopolsce
(Maluśkiewicz 1993)

1831

1832

W Poznaniu znajduje się wiele miejsc związanych z pobytem Adama Mickiewicza. Jego nazwisko nosi plac i ulica, a przede wszystkim Uniwersytet. Na Placu Mickiewicza stoi Jego pomnik (przedwojenny pomnik Wieszcza przy ul. Św.Marcin zniszczyli Niemcy). 24 grudnia 1998 r. odsłonieto drugi pomnik Adama Mickiewicza, na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego, na miejscu pomnika również zniszczonego podczas wojny). W Śmiełowie mieści się oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, w którym znalazło swoją siedzibę Muzeum im. Adama Mickiewicza. W zbiorach Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk w Kórniku przechowywany jest fragment rękopisu Dziadów części III.

Pomnik Mickiewicza w parku w Śmiełowie, rekonstrukcja z 1970 r.

Tablica upamiętniąjaca pobyt Mickiewicza w Śmiełowie


Tablica upamiętniająca pobyt Adama Mickiewicza w Choryniu

W opactwie benedyktynów w Lubiniu przechowywane jest krzesło, z którego korzystał podobno
Adam Mickiewicz


Kościół św. Michała w Łukowie

Grób Franciszka Mickiewicza w Rożnowie


Tablica w koś ciele św. Michała w Łukowie

Tablica Franciszka Mickiewicza w Rożnowie

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996-2002 by Małgorzata Mazurek Webmaster