MECHLIN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Mechlinie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona w Kotlinie Śremskiej, nad Wartą, w obrębie tzw. Łęgów Mechlińskich.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła początkowo własność klasztoru benedyktynów z Lubinia, a w XVIII w. kolegium jezuitów w Poznaniu. Po kasacie zakonu w 1773 r. klucz majątków mechlińskich kupili Raczyńscy z Rogalina. Hrabia Edward Raczyński tutaj spędził ostatnie godziny swojego życia 20 stycznia 1845 r., przed samobójstwem w pobliskim Zaniemyślu. W XIX i XX w. (do II wojny światowej) wieś była własnością wielkopolskiej rodziny Watta-Skrzydlewskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór początkowo klasycystyczny, obecnie bezstylowy, zbudowany w 1814 r. dla Kazimierza Raczyńskiego.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6,3 ha) założony w końcu XVIII w. przez Kazimierza Raczyńskiego, z szpalerem grabowym i grupą pomnikowych drzew, m.in. dęby, platany, jesiony, lipa, buk i dąb czerwony.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór po remoncie, od 1992 r. stanowi własność Andrzeja Chwałczyńskiego. Mieści się w nim Ośrodek Turystyki i Rekreacji Andrzejówka wraz z szkołą jazdy konnej (tel. 061 2830297). We dworze stacjonuje oddział ułanów, który kultywuje tradycje 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek