MCHY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Mchach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona w Kotlinie Śremskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana już w 1258 r., w 1458 i 1510 r. nazywana miastem. Stanowiła własność rodziny Mchowskich, Sępińskich, Mieszkowskich, Radolińskich, Bieńkowskich, Karsińskich, a w XX w. Mielżyńskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny zbudowany w latach 1790-94 dla podstolego gnieźnieńskiego Sebastiana Bieńkowskiego prawdopodobnie wg jego projektu nawiązującego do pałacu w Siernikach. Pałac piętrowy z czterokolumnowym portykiem zwieńczony belkowaniem i trójkątnym tympanonem. W fasadzie ogrodowej lekko wysunięty półokrągły ryzalit zawierający salę balową. Budynek na planie prostokąta nakryty czterospadowym dachem.

Przy pałacu zachowane zabudowania gospodarcze, m.in. dwukondygnacyjny spichrz z 1809 r. nakryty dachem naczółkowym.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,2 ha) założony w końcu XVIII w., zniszczony.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie złym, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek