MARGOŃSKA WIES

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Margońskiej Wsi


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Chodzieskim. Należy do nadleśnictwa Podanin. Aleja lipowa o długości 2 km łączy wieś z Margoninem.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVIII w., do 1837 r. należała do Skórzewskich, którzy rezydowali w Lubostroniu. W 1773 r. w tutejszej dworskiej kaplicy odbył się ślub Józefa Wybickiego i Kunegundy Drwęskiej - siostrzenicy hrabiny Skórzewskiej. Kunegunda zmarła we dworze zaledwie w 9 miesięcy po ślubie, w styczniu 1775 r. Od 1842 r. wieś należała do rodziny von Schwichow, a w okresie międzywojennym do Skarbu Państwa. W 1921 r. rozpoczęła we dworze działalność Państwowa Szkoła dla Leśniczych.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dałac neogotycki powstał w latach 1842-43 dla Carla von Schwichow, z przebudowy parterowego dworu Skórzewskich z II poł. XVIII w. dokonanej przez Augusta Stülera. Pierwotny dwór widoczny jest od zachodu jako parterowa część pałacu. Dobudowano do niego z trzech stron neogotyckie skrzydła i wieżę. Skrzydła ozdobione sterczynami, schodkowymi szczytami i wieżyczkami. Pałac przebudowano jeszcze pod koniec XIX w. i na początku XX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 17, 8 ha) został założony przez Fryderyka Skórzewskiego w 1788 r., z bogatym drzewostanem (modrzewie, świerki i jodły kanadyjskie), w dobrym stanie.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się Ośrodek Leśny im. W. Łuczkiewicza. W wieży pałacu jest Izba Pamięci poświęcona Józefowi Wybickiemu oraz Sala Tradycji Szkolnictwa Leśnego. W pałacu można skorzystać z bazy szkoleniowo-wypoczynkowej.

Ośrodek Leśny im. W. Łuczkiewicza
ul. Kościuszki 47
64-830 Margonin
tel./fax 0-67 846037, tel. 067 846790

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek