MARCINKOWO GÓRNE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Marcinkowie Górnym


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w historycznym regionie Pałuk, na zboczu doliny Gąsawki.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś weszła na karty historii Polski w 1227 r. Wówczas to książę wielkopolski Władysław Laskonogi dążąc do zjednoczenia kraju, zwołał do pobliskiej Gąsawy zjazd książąt. Na zjazd przybyli oprócz organizatora, książę śląski Henryk Brodaty, książę mazowiecki Konrad oraz książę sandomierski i krakowski Leszek Biały. Zjazd został przerwany przez pozostającego w zmowie z Odonicem, Świetopełka gdańskiego. Napad na Gąsawę zaskoczył Leszka Białego w łaźni, skąd wybiegł, dopadł konia i zaczął uciekać. Żołnierze Świętopełka dopędzili Leszka w Marcinkowie i tam został on zamordowany. W 1927 r. z okazji 700-lecia śmierci Leszka Białego, wystawiono tu pomnik przedstawiający ugodzonego strzałą w plecy księcia na chwilę przed śmiercią. Twórcą pomnika był znany w okresie międzywojennym rzeźbiarz Jakub Juszczyk. Zniszczony w czasie II wojny światowej pomnik, został odtworzony w 1973 r. przez Rudolfa Rogattego. W 1352 roku majętność należała do Sędziwoja i Dobrogosta z Marcinkowa. W 1396 r. dokonano podziału, w wyniku czego powstało Marcinkowo Większe oraz Marcinkowo Mniejsze. Wśród właścicieli w XVI w. wymieniani sš: Świštkowscy (1548 r.), w 1709 r. Izabela Dębińska, następnie Zdebińscy. Wieś w XIX w. należała do Karskich, a w XX w. do Gozimirskich.

Starsza część dworu


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór barokowy z I poł. XVIII w., przebudowany w XIX w. Parterowy budynek zorientowany na zachód, na planie prostokąta, z piętrem ukrytym w wysokim dwuspadowym dachu. Nad wejściem taras z wystawą zwieńczoną niskim trójkątnym przyczółkiem. Elewacje boczne zwieńczone smukłymi szczytami ujętymi spływami. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z sienią na osi. W XIX w. od strony południowej dobudowano parterową oficynę klasycystyczną na rzucie odwróconej litery L. Krótszym ramieniem trójosioym przylega ona do dworu, od którego załamuje się pod kątem prostym na dłuższe ramię sześcioosiowe. Po środku elewacji czterokolumnowy portyk w formach toskańskich, zwieńczony trójkątnym szczytem. Oficyna posiada attykę ze ślepą balustradą tralkową.

Przy dworze 2 klasycystyczne oficyny z początku XIX w. i stajnia.


Dobudowana do dworu oficyna

Brama wjazdowa


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,8 ha), załozony w XIX w., zadbany; z bramą wjazdową z końca XIX w. z rzeźbami wojów trzymających tarcze herbowe.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w dobrym stanie, po remoncie w 2009 r., we wnętrzu restauracja i pokoje gościnne.


Sień z salą jadalną

Kominek

Restauracja Dwór w Marcinkowie Górnym
Marcinkowo Górne, 88-410 Gąsawa
tel. 523025006
e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek