LWÓWEK

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Lwówku


L o k a l i z a c j a

Miasto położone na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Miasto do 1633 r. stanowiło własność Ostrorogów Lwowskich, następnie Opalińskich i Trąpczyńskich i Verbno-Pawłowskich. W latach 1766 - 1937 był w rękach rodziny Łąckich. Po śmierci Stanisława Korzbok-Łąckiego (właściciela pobliskiego Posadowa) dobra lwóweckie otrzymał siostrzeniec i adoptowany syn Janusz Tyszkiewicz-Łącki.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac (na zach. od Rynku, przy ul. 3 stycznia) zbudowany w 1728 r. dla biskupa Józefa Verbno-Pawłowskiego. Przebudowany w stylu klasycystycznym w 1780 r. wg projektu Antoniego Höhne. Rozbudowany w 1890 r. Główna część jednopiętrowa, z poddaszem ukrytym w mansardowym dachu. Proporcje okazałego pałacu zmieniła dobudowa prostego skrzydła. Potężny czterokolumnowy portyk w wielkim porządku, z tympanonem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6,8 ha) z końca XVIII w., przekształcony w XIX w., z aleją grabową.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się ośrodek zdrowia i mieszkania.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek