LUSOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Lusowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, nad rynnowym jeziorem Lusowskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś do końca XVIII w. należała do kapituły poznańskiej. Po konfiskacie dokonanej przez Prusaków, została sprzedana Objezierskim herbu Nalęcz, a następnie przez małżeństwo przeszła w ręce baronów von Richthofen. Po śmierci Heinricha Wilhelma von Richthofen należała do von Palmów. W 1913 r. majątek był własnością Komisji Kolonizacyjnej, po I wojnie światowej został rozparcelowany. Jego część, zwaną Batorowo kupił w 1920 r. gen. Józef Dowbor-Muśnicki, naczelny dowódca Powstania Wielkopolskiego. Generał zmarł w 1937 r. w Lusowie i został pochowany na tutejszym cmentarzu.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neogotycki zbudowany na murach i piwnicach wcześniejszej budowli, w latach pięćdziesiątych XIX w. dla Pauliny z Objezierskich von Richthofen. Dobudowa skrzydła została dokonana na przełomie XIX i XX w. przez Hermana von Palm. Pałac o prostej bryle na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjny. Część centralna zwieńczona niskim dwuspadowym dachem. Wieloboczna neogotycka wieża przylega do wschodniej części elewacji frontowej. Neogotyckie elementy dekoracyjne. Skrzydło wysuwa się trójbocznie zamkniętymi ryzalitami poza linię obu fasad, zawiera salę balową. W elewacji tylnej taras-weranda.


Pałac w Lusowie - plan parteru
A - hall, B - gabinet pana domu, C - salon, D - sala jadalna, E - sala balowa


P a r k

Park krajobrazowy z XIX w. (pow. 1 ha), zaniedbany, rozciąga się wzdłuż brzegu jeziora, na zachód od pałacu.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w trakcie remontu, jest adaptowany na dom pracy twórczej PAN.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek