ŁUKOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.

Pałac w Łukowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XV w. należała do rodziny Łukowskich, Trąmpczyńskich, Sobockich. W XIX w. stanowiła własność Grabowskich. Po Grabowskich wieś przeszła w ręce Niemców Martinich, w których posiadaniu pozostawała do II wojny światowej. W grudniu 1831 r. u Józefa Grabowskiego, wspomnianego w Panu Tadeuszu przebywał Adam Mickiewicz, a jego brat Franciszek, żołnierz Powstania Listopadowego, był tu rezydentem do 1859 r. W pałacu gościł również Stefan Garczyński i Wincenty Pol. W kościele św. Mikołaja znajduje się tablica upamiętniająca ostatnią pasterkę na ojczystej ziemi, w której uczestniczył Adam Mickiewicz. W pobliskim Rożnowie przy kościele znajduje się grób zmarłego tam Franciszka Mickiewicza. Na ścianie zewnetrznej kościoła natomiast dwie tablice przypominające urodzone w Rożnowie postacie: Mikołaja Skrzetuskiego i Włodzimierza Krzyżanowskiego. Mikołaj Skrzetuski stał się pierwowzorem sienkiewiczowskiego bohatera Jana Skrzetuskiego. Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski, generał amerykański, uczestnik wojny secesyjnej był pierwszym gubernatorem Alaski.

Tablica w kościele św. Michała w Łukowie

Tablica Franciszka Mickiewicza w Rożnowie

Kościół św. Michała w Łukowie

Grób Franciszka Mickiewicza w Rożnowie

Tablica Mikołaja Skrzetuskiego w Rożnowie

Tablica Włodzimierza Krzyżanowskiego w RożnowieC h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny wybudowany na początku XIX w. dla Grabowskich. Przebudowany w 1877 r. dla Martinich. Pałac piętrowy, z trójkątnie zwieńczonym ryzalitem na osi. Kryty płaskim dachem czterospadowym.

Na frontowej ścianie pałacu umieszczono w 1955 r. tablicę upamiętniającą pobyt Adama Mickiewicza.P a r k

Park krajobrazowy (pow. 12,5 ha), w środkowej częœci wydłużony staw z dwoma wyspami, z pomnikowymi drzewami, zaniedbany


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie zadawalającym, mieści mieszkania prywatne.

Elewacja ogrodowa

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek