LUBOSTROŃ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Lubostroniu


L o k a l i z a c j a

Wieś w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, na prawym brzegu Noteci. Na zachód za Notecią, ciągnie się pasmo pagórków morenowych, zwane Jabłowskimi Górami.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w rękach Skórzewskich od 1764 r. do II wojny światowej. Obecną nazwę wsi dla dawnego folwarku Piłatowo wprowadzono w 1800 r. W pałacu przebywali Stefan Garczyński, prawodopodobnie Adam Mickiewicz w 1831 r., Wincenty Pol w 1832 r., bywała również Emila Sczaniecka, Gustaw Zieliński, ks. Ignacy Polkowski, Erazm Rykaczewski, płk. Kazimierz Mielęcki.

Fasada boczna

Fasada ogrodowa

Fasada frontowa


C h a r a k t e r y s t y k a


Portyk kolumnowy


Kopuła z posągiem Atlasa z kulą ziemską

Pałac klasycystyczny, z lat 1795-1800, zbudowany dla Fryderyka Skórzewskiego przez Stanisława Zawadzkiego. Wzorowany na renesansowej budowli Villa Rotondo Andrea Palladiego (XVI w.) z Viacenzy, ale także na Villa Trissino w Meledo i warszawskiej Królikarni Merliniego. Na planie centralnym kwadratu poprzedzony szerokimi schodami, w elewacji frontowej portyk kolumnowy (osiem kolumn w dwóch rzędach) w wielkim porządku, podtrzymujący trójkątny tympanon. Boczne portyki czterokolumnowe, przyścienne, podtrzymujące trójkątne frontony. Zwieńczony kopułą na wysokim tamburze, pokrytą blachą miedziową, na której jest brązowy posąg Atlasa, podtrzymującego jedną ręką, kulę ziemską, z końca XIX w. dłuta Władysława Marcinkowskiego. Na fryzie tympanonu portyku napis:

SIBI, AMICITIAE ET POSTERIS MDCCC
(Sobie, Przyjaźni i Potomkom 1800)

oraz herby Skórzewskiego i jego żony z Garczyńskich. Jako baz i kapiteli kolumn użyto kamieni przywiezionych z Warszawy, z nigdy nie zbudowanej Świątyni Opatrzności Bożej, która miała być votum za Konstytucję 3-go Maja. Na fasadzie południowo-zachodniej wśród panoplii znajdują się pszczoły – symbol Francuzów, z którymi Skórzewski wiązał nadzieje na odrodzenie Ojczyzny.


Pałac w Lubostroniu- przekrój poziomy parteru
1 - sień, 2 - sala rotundowa, 3 - gabinet, 4 - biblioteka, 5 - salon ogrodowy, 6 - kredens, 7 - jadalnia


Kołatka głównego wejścia

Wewnątrz: imponująca trójkondygnacyjna sala rotundowa, ozdobiona osioma kolumnami korynckimi, pod kopułą umieszczony fryz figuralny przedstawiający antyczny pochód ofiarny, a poniżej cztery płaskorzeźby Michała Ceptowskiego z 1806 r. o tematyce narodowej i patriotycznej: Bitwa pod Płowcami, Bitwa pod Koronowem, Królowa Jadwiga przyjmujšca w Inowrocławiu wielkiego mistrza krzyżackiego Ulrika von Jungingena, Fryderyk Wielki zatwierdzający plan budowy Kanału Bydgoskiego. Posadzka intarsjowana, z herbami Polski i Litwy (wizerunek Orła i Pogoni). Pośrodku sali olbrzymi, mosiężny żyrandol. W bocznych pomieszczeniach - w salonie, bibliotece, sieni i gabinecie, malowidła Antoniego i Franciszka Smuglewiczów z pocz. XIX wieku. Szerokie schody prowadzą na parter pałacu, mieszczący sale reprezentacyjne. Zbiory sztuki zostały zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej.


Sień

Wejście do salonu

Żyrandol w sali rotundowej

Obok pałacu klasycystyczna oficyna z końca XVIII w. zwana "starym dworem", klasycystyczna stajnia i wozownia z pocz. XIX w., zespół neogotyckich zabudowań folwarcznych z II poł. XIX wieku.


Oficyna

Stajnia i wozowniaP a r k

Park krajobrazowy (pow. ok. 40 ha) rozplanowany około 1800 r. przez Teicherta, przechodzi stopniowo w las. W parku okazałe buki, lipy i platany, w sąsiedztwie 3 pomnikowe aleje m.in. lipowa i modrzewiowa.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W 1992 r. pałac przeszedł w ręce Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Od 2009 r. Pałac Lubostroń jest instytucją kultury współprowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Samorząd Powiatu Żnińskiego. W pałacu, po remoncie zakończonym w 1996 r.jest ekspozycja zabytkowych wnętrz, apartamenty hotelowe, sale konferencyjne, a w rotundzie odbywają się koncerty. W oficynie mieści się hotel, a w wozowni restauracja.


Pałac w Lubostroniu

Pałac Lubostroń

Lubostroń, 89-210 Łabiszyn, tel./fax 523844623, tel. 604513553, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek