Zamki, pałace i dwory Wielkopolski
Zamki, pałace i dwory
Wielkopolski

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ

F.CHOPIN
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


L i t e r a t u r a

 • Anders, P., 1977. Gołuchów i okolice. 100 lat Muzeum w Gołuchowie. KAW, Poznań.
 • Anders, P., 1997. Pałuki. Wlkp. Biblioteka Krajoznawcza, nr. 14.
 • Anders, P., Gostyński, W., Kucharski, B., Łęcki, W., Malu¶kiewicz, P., Sobczak, J., 1995, 123xWielkopolska. Wyd. WBP, Poznań.
 • Anders, P., Łęcki, W., Malu¶kiewicz, P., (red.), 1992. Słownik Krajoznawczy Wielkopolski. PWN, Warszawa-Poznań.
 • Bugała, W., Bojarczuk, T., Dolatowski, J., 1990: Arboretum Kórnickie. Przewodnik. PWN, Warszawa-Poznań.
 • Cynalewski, B., 1986. Zamki i pałace Wielkopolski. KAW. Poznań.
 • Czapliński, K.K., 1997. Zamki w Polsce. Dorzecze Odry. Videograf II, Katowice.
 • Dwór polski. Architektura, tradycja, historia. Wyd. Kluszczyński, Kraków.
 • Durczykiewicz, L., 1918. Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim. Poznań.
 • Gibasiewicz, A., Marcinkowski, Z., 2000. Pałac w Lewkowie, Kalisz.
 • Goszczyńska, J., (red.), 1998. Maj±tki Wielkopolskie. T. V. Powiat Ko¶ciański. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Szreniawa.
 • Guerquin, B., 1974. Zamki w Polsce. Wyd. Arkady, Warszawa.
 • Jakimowicz, T., 1971. Renesansowe rezydencje w Wielkopolsce. Wyd. Poznańskie, Poznań.
 • Jaroszewski, T., Wi¶niewski, M., 1996. Polska: Pałace i zamki. Oficyna Wyd. JUMAR, Warszawa.
 • Jaroszewski, T.S., 2001. Dwory i dworki w Polsce. Czę¶ć druga. Przewodnik. Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa.
 • Jaroszewski, T.S., 1997. Dwory i dworki w Polsce. Przewodnik. Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa.
 • Jaroszewski, T.S., 2000. Pałace w Polsce. Przewodnik. Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa.
 • Jarzewicz, M., 1996. Maj±tki Wielkopolskie. T. IV. Powiat Leszczyński. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Szreniawa.
 • Kondracki, J., 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 • Krawiarz, K., 1996. Zamek Klaudyny Potockiej z Działyńskich na wyspie Jeziora Góreckiego. Pr. WPN, Morena 4: 153-157.
 • Krygowski, B., 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, cz. I., Geomorfologia. PTPN, Poznań.
 • Kucharski, B., 1994. Poznańskie szlaki turystyczne. Agencja Turystyczna Polonia.
 • Kuligowska, A., 2008. Poznańskie szlaki turystyczne. Agencja Turystyczna Polonia.
 • Libicki, M., 1996. Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce. Przewodnik. Poznań.
 • Libicki, P., 2001. Pałąc na skraju puszczy. Wydawnictwo Kwartet, Poznań.
 • Łęcki, W. 1984. Przechadzki w okolicach Poznania. KAW, Poznań.
 • Łęcki, W., Ja¶kowiak, F., 1989. Wielkopolska. Przewodnik. Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Łęcki, W., 1997. Szlak Piastowski. Wyd. WBP, Poznań.
 • Malu¶kiewicz, P., 1993. Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza. Wlkp. Biblioteka Krajoznawcza, nr 3, Poznań.
 • Małyszko, S., 1996. Maj±tki Wielkopolskie. T. III. Powiat Ostrowski. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Szreniawa.
 • Małyszko, S., Gajda, Ł., 1997. Maj±tki Wielkopolskie. T. II. Powiat Pleszewski. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Szreniawa.
 • Markuszewska, I., 2008. Założenia pałacowo-parkowe okolic Krotoszyna i KoĽmina Wielkopolskiego - analiza wybranych przykładów. Bad. Fizjogr. nad Pl. Zach., 59, 133-144.
 • Miłobędzki, A., 1988. Zarys dziejów architektury w Polsce. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Moliński, Z., 1997. Zamek w Rydzynie. Wyd. OMEGA, Bydgoszcz.
 • Morawski, K., 1981. Wspomnienia z Turwi. Wyd. Literackie, Kraków.
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych - województwo wielkopolskie.
 • Nowak, A. Cz., 1987. Konin - Turek - Golina - Rychwał - Tuliszków oraz okolice. Przewodnik turystyczny. COIT, Poznań.
 • Nowak, A. Cz., 1987. ¦lesin - Witkowo - Kleczew - Sompolno oraz okolice. Przewodnik turystyczny. COIT, Poznań.
 • Ostrowska-Kębłowska, Z., 1969. Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII w. w Wielkopolsce. Wyd. Poznańskie, Poznań.
 • Ostrowska-Kębłowska, Z., 1970. Pałace Wielkoposki z okresu klasycyzmu. Wyd. Poznańskie, Poznań.
 • Ostrowska-Kębłowska, Z., 1975. Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu. Wyd. Poznańskie, Poznań.
 • Pękalski, L., Wi¶niewski, M., 1995. Polska: Dwory i dworki. Oficyna Wyd. JUMAR, Warszawa.
 • Pękalski, L., Wi¶niewski, M., 1996. Polska: Pałace i zamki. Bestseller.
 • Płóciennik, M., 2006. Dwory i pałace powiatu poznańskiego. Wyd. Kwartet, Poznań.
 • Przychodniak, Z., Piotrowska, M. (red.), 2005. Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę ¶mierci poety. Sorus, Poznań.
 • Skuratowicz, J., 1992. Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim. Wyd. "Eco", Międzychód.
 • Skuratowicz, J., (red.), 1994. Dawne budownictwo folwarczne. Maj±tki Wielkopolskie. T. I. Powiat Gostyński. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Szreniawa.
 • Skuratowicz, J., 2006. Pałac w Dobrzycy, Poznań.
 • Strzałko.M., (red.), 2006. Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce. Wyd. WBPiCAK, Poznań.
 • Strzałko.M., (red.), 2006. Wielkopolskie zamki. Wyd. WBPiCAK, Poznań.
 • Sobczak, J., 1993. 100 x Wielkopolska. Wyd. ABOS. Poznań.
 • Sobczak, J., 1996. Przejdziem Wartę. Wielkopolskimi ¶ladami Józefa Wybickiego i Jana Henryka D±browskiego. Wlkp. Biblioteka Krajoznawcza, nr 12, Poznań.
 • Topolski, J., 1999. Wielkopolska poprzez wieki. Wyd. Poznańskie, Poznań.
 • Trzeciakowscy, M. i L., 1982. W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Wyd. Poznańskie, Poznań.
 • Wawrzykowska-Wiercichowska, D., 1976. Promienna. Opowie¶ć o Klaudynie z Działyńskich Potockiej. Wyd. Poznańskie. Poznań.
 • Wi¶niewski, M., 1997. Polska: dwory, dworki i pałace... Oficyna Wydawnicza JUMAR, Warszawa.
 • Zgodziński, B., 1978. Leszno i okolice. Wyd. Poznańskie. Poznań.
 • Żyburtowicz, Z., Siemiatycka, K., 1996. Szlacheckie gniazda. Alfa, Warszawa.

 • WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
  WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

  Twój bilet ma numer:

  © Copyright 1996-1999 by Małgorzata Mazurek Webmaster