LEWKÓW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Lewkowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej nad Niedźwiadą.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś często zmieniała właścicieli, w XVII w. należała do Koźmińskich (okres zameczku i drewnianego dworu), następnie do Sokolnickich, Gorzeńskich i Krzyżanowskich. W 1786 r. wieś zakupił Wojciech Lipski herbu Grabie, adiutant króla Stanisława Augusta. Majątek pozostał w rękach patriotycznej rodziny Lipskich do II wojny światowej. W pałacu przebywał w 1813 r. gen. Karol Kniaziewicz - dowódca wojsk polskich w czasach Napoleona I, lecząc rany odniesione w wojnie z Rosją. Miał tu kwaterę król Westfalii - Hieronim Bonaparte - brat Napoleona I) w drodze na Moskwę. W 1929 r. pałac odwiedził Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki. Józef Lipski (1894-1958), brat ostatniego właściciela, dyplomata, był w latach 1934-39 ambasadorem Polski w Berlinie, a w czasach II wojny światowej doradcą premiera i naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego.Pałac w Lewkowie - fasada południowa


C h a r a k t e r y s t y k a


Portyk joński
Pałac klasycystyczny, został wzniesiony w latach 1788-1791 r. dla generała Wojciecha Lipskiego i jego żony Salomei z Objezierskich, być może wg projektów Jana Christiana Kamsetzera wykorzystanych w Siernikach, ale przy gorszym wykonawstwie. Jednolita, prostokątna bryła piętrowego korpusu, podpiwniczona, bez ryzalitów, nakryta prostym czterospadowym dachem. Pałac posiada czterokolumnowy wgłębny portyk joński w wielkim porządku, zwieńczony trójkątnym tympanonem. We wnętrzu tablica podtrzymywana przez gryfy z napisem:

Sobie, Swoim, Przyjaciołom, Potomności

Pomiędzy oknami pierwszego piętra dodano dodatkowy fryz złożony z doryckich tyglifów. W elewacji ogrodowej półkolisty ryzalit nakryty spłaszczoną kopułą, kartusz z datą 1791, wyżej figury kobiece podtrzymujące kartusze z monogramem SL (Salomea Lipska) i herbem Świnka. Elewacje ozdobiono bogato późnobarokową dekoracją sztukatorską, rzeźbiarska i malarską. Kompozycje sztukatorskie wypełniają płaszczyzny ścian i elementy architektoniczne, takie jak gzymsy, fryzy, podokienniki i nadokienniki. Na ścianach zewnętrznych herby, monogramy, ornamenty roślinne, figury alegoryczne.

We wnętrzu na osi sień prowadząca do dwukondygnacyjnego okrągłego salonu. Częściowo zachowana jest dekoracja sztukatorska i malarska, którą wykonali prawdopodobnie artyści ozdabiający wnętrze pałacu w Choczu. Malarstwo iluzjonistyczne przypisywane Antoniemu Smuglewiczowi, nawiązuje do najważniejszych kultur świata: egipskiej, chińskiej, greckiej i rzymskiej, są także freski o motywach groteskowych. W salonie krajobrazowym również dekoracje oparte na motywach krajobrazu polskiego. Szczególnie bogata jest dekoracja w buduarze pani, saloniku złotym tzw. egipskim i westybulu. Wyposażenie wnętrza niestety nie zachowane.


Pałac - przekrój poziomy parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.

Pałac wzniesiony na osi poprzedzonej dziedzińcem oraz parą oficyn i budynków gospodarczych. Całość ogrodzona murem i poprzedzona przeddziedzińcem typu avant court. Założenie symetryczne ma jeszcze charakter barokowy.


P a r k

Park angielski (pow. 8 ha) założony w końcu XVIII w., rozplanowany nad rzeczką Niedźwiadą i stawem, bogaty drzewostan z pomnikowymi drzewami. W sąsiedztwie pałacu lodownia. W parku ok. 778 drzew i krzewów, wśród których grab, klon, jesion, dąb, lipa, kasztanowiec, a także tulipanowiec, magnolia drzewiasta, kłęk kandyjski, skrzydłoorzech kaukaski i cypryśnik groszkowy.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie dobrym, stanowi część zespołu pałacowo-parkowego Oddziału Muzeum Okregowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Muzeum Wnętrz Pałacowych
Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kwiatkowska 60,
63-462 Lewków,
tel. 627338792

Zwiedzanie Muzeum:
wtorek, środa, czwartek i piatek, godz. 9:30 - 15:30,
sobota i niedziela, godz. 11:00 - 14:30

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek