LENARTOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Pałac w Lenartowicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była własnością Marszewskich, Sobackich, Suchorzewskich, Pierzchlińskich, Niemojewskich i Domiechowskich, Koźmińskich, Dąbskich i Gorzeńskich. W 1842 r. wieś przechodzi w ręce niemieckie - należy do okresu II wojny światowej do rodziny von Jouanne.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny został zbudowany ok. 1870 r. Budynek o prostej bryle składający się z większego jednopiętrowego korpusu głównego i mniejszej, ale wyższej, dwupiętrowej części. Pałac wzniesiony na planie litery T. Elewacje boniowane w tynku, a całość zwieńczono attyką i małymi wieżyczkami.


Pałac - rzut poziomy parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Pleszewski.

Układ wnętrz w głównej części pałacu był dwutraktowy, na osi budynku holl i dawny salon z wyjściem na taras północny.

Przy pałacu zachowany zespół zabudowań folwarcznych z końca XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,92 ha), a właściwie jego pozostałości, z II poł. XIX w. Ze starodrzewia zachowały się wiązy, lipy, klony, kasztanowce i jesiony.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie złym, częściowo zamieszkały.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek