ŁĘKNO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Łęknie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej, nad Jez. Łękno, w rynnie jezior kórnicko-zaniemyskich. W sąsiedztwie ścieżki rowerowe i szlak pieszy im. Orłowicza.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W ieś znana od XV w. W XIX w. w rękach Skórzewskich, Potulickich, Czarneckich, a następnie Hermana Kennemana, założyciela Hakaty, a przed II wojną światową rodziny von Jouanne.

Pałac w Łęknie


C h a r a k t e r y s t y k a

P ałac eklektyczny wzniesiono w 1859 r. dla Stanisława Potulickiego przez arch. Stanisława Hebanowskiego. Przebudowany po 1887 r. oraz w latach 1951-1952, gdy dobudowano nowy piętrowy budynek.

Przy pałacu zabudowania folwarczne: budynek rządcy, czworak, gorzelnia i stajnia z 2 poł. XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 9,3 ha) z okazałymi drzewami sosny, olsze dęby, przed pałacem okazy modrzewi i lipy. W pobliżu alpinarium z soforą chińską o 5 pniach oraz 5-metrowe stożkowe grodzisko Łysa Góra.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się Zespołu Szkół Ekonomicznych. Przy pałacu stoi pomnik patrona szkoły Jana Wójkiewicza, działacza ludowego, podczas II wojny światowej komendanta poznańskiego okręgu Batalionów Chłopskich.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2008 by Małgorzata Mazurek