ŁĘG

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Łęgu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona w dolinie Warty, na jej lewym brzegu.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś od połowy XIX w. stanowiła własność Szmytkowskiego, Pajzderskich, Finsterbuscha, Szczepkowskich i Gordziałowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny, powstał w 1904 r. dla Szczepkowskich z przebudowy i połączenia dwóch dworskich oficyn. Bryłę dwory urozmaicają dwie wieże i wsparty na ośmiu kolumnach ganek.


Dwór w Łęgu


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,1 ha) w dolinie Warty , występują w nim pomnikowe drzewa: dęby szypułkowe, jałowce wirginijskie, wiąz i jesion wyniosły.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zamieszkały, w stanie zadawalającym.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek