KWILCZ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.

Pałac w Kwilczu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na brzegu jeziora Kwileckiego. Na NE od Kwilcza pasmo wzniesień morenowych o wysokości do 126 m. n.p.m.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś od XIV w. aż do 1939 r. stanowiła własność rodziny Kwileckich, która od Kwilcza wzięła swoje nazwisko. Kwilcz był siedzibą ordynacji.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac późnoklasycystyczny zbudowany w 1828 r. dla Arsena Kwileckiego przez Karola Fryderyka Schinkla (lub jego ucznia). Budynek prostokątny, piętrowy, na kamiennej podmurówce. Symetryczny z ryzalitami, zaakcentowanymi trójkątnymi frontonami. Nakryty niskim czterospadowym dachem. Elewacje budynku zdobią pasy boni i proste oprawy okien, bogatszy w formie jest portal wejściowy. Na piętrze widokowy balkon, umieszczony na osi drogi dojazdowej do pałacu. Ciekawy układ okien.

We wnętrzu na kilku sufitach zachowały się malowidła o motywach groteskowych z ok. 1830 - 40 r.

Przy pałacu dwie oficyny dworskie z II poł. XVIII w. (północna) i I poł. XIX w. (południowa, wg projektu Schinkla o charakterze szwajcarskiej willi), stajnia koni wjazdowych oraz zabudowania gospodarcze (cukrownia, gorzelnia, młyn parowy, fabryka mączki) przy tzw. dziedzińcu honorowym. Nowy dojazd do pałacu poprowadzono kasztanową aleją od strony południowej.


P a r k

Park angielski (pow. 4 ha) załozony na przełome XVIII i XIX w. wg projektu twórcy ogrodów poczdamskich Petera Josepha Lenne. Park krajobrazowy zwany Szwajcarią Kwilecką charakteryzuje się różnorodnym drzewostanem, m.in. z aleją kasztanowców, platanami, jesionami i miłorzębem. W parku drewnian altana z początku XX w.


Aleja w parku


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac należy do Spółdzielni Rolniczej i stopniowo ulega degradacji.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek