KUCZKÓW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Pałac w Kuczkowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła gniazdo rodu Kuczkowskich herbu Wąż do I poł. XVI w., a następnie od XVII w. do 1802 r. Później majątek znalazł się w rękach Brzechty, Rychłowskiego i Taczanowskich. Od Taczanowskich majątek odkupił konsul Herman Becker, który utworzył w 1912 r. majorat.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny został wzniesiony w poł. XIX w., rozbudowany później o boczną, kwadratową wieżę, a następnie ok. 1910 o skrzydło zachodnie. Budynek murowany, piętrowy kryty dachem czterospadowym z fragmentarycznie zachowanym pokryciem łupkowym. Wysoka wieża nakryta ostrosłupowym hełmem.


Pałac - rzut poziomy parteru
1 - salon, 2 - jadalnia, 3 - westybul, 4 - kredens, 5 - łazienka
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Pleszewski.

Wnętrzu pałacu na planie prostokąta, na osi westybul z głównymi schodami i salon. Do części bocznych budynku istnieją osobne wejścia.

Przy pałacu zachowany zespół folwarczny.


P a r k

Park (pow. 3,88 ha) założony w poł. XIX w., w części południowej regularny, w północnej krajobrazowy ze stawem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie dobrym, zajmuje Zespół Szkół Publicznych.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek