KRZYCKO WIELKIE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Krzycku Wielkim


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Leszczyńskim, w obrębie Pojezierza Krzywińskiego, na północnym krańcu jeziora Krzyckiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś od XV w. do początku XIX w. stanowiła własność Kotwiczów-Krzyckich, a następnie Skórzewskich, Jarzębowskich, Michała Chłapowskiego i Eufemii Rzyszczewskiej, po 1887 r. majątek uległ parcelacji.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór poźnobarokowy z drugiej połowy XVIII w. wzniesiony dla rodziny Kotwiczów-Krzyckich. Korpus główny, parterowy wzniesiony na planie prostokąta z dwoma zbliżonymi do kwadratu alkierzami. Duże alkierze mocno wysunięte są przed fasadę frontową. Korpus i alkierze kryte osobnymi wysokimi, łamanymi dachami czterospadowymi z gontu. W obu fasadach dwuosiowa wystawka zamknięta półkoliście ze spływami. Przed wejściem głównym ganek z dwiema kolumienkami wspierajacymi ganek.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,86 ha) założony prawdopodobnie na początku XIX w. na planie trapezu, z lipami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Po remoncie (ok. 1999 r.), pięknie odrestaurowany, w niezmienionej postaci od XVIII w.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek