KRZYŻANOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.

Zdjęcia nie mam,
Duch
gdyż obecni właściciele
nie wpuścili mnie
na teren posiadłości !!!


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była własnością rodziny Wilczyńskich, w 1881 r. przeszła w ręce niemieckie, w tym von Bernuth. Przebywał tutaj w 1831 r. Adam Mickiewicz.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny z ok. 1910 r. zbudowany dla von Bernuthów prawdopodobnie przez architektów z pracowni berlińskiej. Na planie zbliżonym do kwadratu, piętrowy, o urozmaiconej bryle z ryzalitami i wykuszami. Ryzality zwieńczono neobarokowymi szczytami o falistych liniach spływów. W elewacji tylnej obszerny taras o dwubiegowych schodach i tralkowej balustradzie. Główne wejście na osi frontowego ryzalitu, osłonięte przeszklonym secesyjnym daszkiem. Dach wysoki mansardowy. Dekoracje nawiązują do form barokowo-klasycystycznych i secesyjnych.


Dwór w Krzyżanowie - plan parteru
A - hall, B - salon, C - sala jadalna, D - salon, E - biblioteka


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6,5 ha) z XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w remoncie, stanowi własność prywatna, bez możliwości oglądania.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek