KRZEŚLICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Krześlicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana w 1396 r. Wśród właścicieli byli: Petrus z Krześlic, Jan Golski, a od 1580 r. Piotr Glaubicz Przecławski z Wronczyna, Jan Rogaliński herbu Łodzia, rodzina Białobłockich. W XIX w. wieś stanowiła własność rodziny Radońskich, którzy sprzedali Krześlice hrabiemu Georgowi von Luttichau. Nastepnie należały do niemieckiej rodziny von Brandis, a w latach trzydziestych XX w. zosłały przejęte za długi przez Bank Kwilecki-Potocki. W 1623 r. Jan Rogaliński w drewnianym wówczas dworze gościł królewicza Władysława, następcę tronu.


C h a r a k t e r y s t y k a


Pałac w Krześlicach

Pałac neogotycki został zbudowany w 1877-80 r. dla Zygmunta Radońskiego przez nieznanego architekta, rozbudowany w 1890 r. dla Georga von Luttichau. Budynek na planie wydłuzonego prostokata, piętrowy, z wielobocznymi pozornymi ryzalitami od frontu i parku oraz dwoma ryzalitami bocznymi. Ryzality w części osiowej budynki zamknięte są schodowymi szczytami, poprzedzone wielobocznymi, parterowymi aneksami z tarasem na pietrze. Nakryty dachem dwuspadowym. Niesymetrycznie umieszczono czterokondygnacyjną wieżę mieszczącą klatkę schodową, zwieńczona krenelażem z nadwieszonymi wieżyczkami w narożach. Szczyty ozdobione są neogotyckimi fryzami, krenelażem i sterczynami. Otwory okienne o zróżnicownaaym wkroju: prostokątne, ostrołukowe i zamknięte łukiem Tudorów.

Przy pałacu zachowana klasycystyczna oficyna z I poł. XIX w. i zabudowania folwarczne.


P a r k
Park krajobrazowy (pow. ok. 5 ha) założony w poł. XIX w., częściowo odrestaurowany, z eliptycznym gazonem, pomnikową lipą.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie bardzo dobrym, po gruntownym remoncie stanowi własność prywatną. W pałacu mieści się hotel z restauracją, organizowane są konferencje, imprezy integracyjne, itp.

Krześlice 1, 62-010 Pobiedziska
tel. +48 661966813
e-mail: bartosz@estella.pl

Odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek