KRUSZWICA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Ruiny zamku

Mysia Wieża
w Kruszwicy


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gniźnieńskim, na północnym krańcu Gopła, w miejscu gdzie wypływa Noteć.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Zamek był siedzibą starostwa kruszwickiego. W XIII w. stanowił własność księcia kaliskiego Bolesława, nastepnie należał do książąt kujawskich. Od 1319 r. był w posiadaniu Łokietka. W 1331 r. gród zniszczyli i spalili Krzyżacy. Kazimierz Wielki zapisał w testamencie zamek swojemu wnukowi Kaźkowi Słupskiemu, ale zapis został unieważniony i Kruszwica pozostała w rekach Ludwika Wegierskiego. Podczas wojen szwedzkich w 1655 r. zamek został zdobyty, a następnie 18.06.1657 r. spalony przez wycofujące się oddziały Szwedów. Od tego czasu tj. od 1657 r. pozostawał w ruinie. Ostatecznie rozebrano go pod koniec XVIII w., a cegły spławiano Notecią do Inowrocławia.


C h a r a k t e r y s t y k a


Widok zamku w 1655 r.
Fragment sztychu
De rebus a Carolo Gustavo
Zamek gotycki zbudowany z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w połowie XIV w. na miejscu dawnego grodu. Był zbudowany z cegły, na nieregularnym planie, z wysoką wieżą od strony zachodniej, która miała hurdycję i wysoki stożkowy hełm. Do dzisiaj pozostała oœmiokątna wieża o wysokości 32 m oraz fragmenty przylegających do niej murów. W wieży mieściło się więzienie. Nazwa wieży wiąże się z legenda o Popielu, którego zjadły myszy.


P a r k

Półwysp Rzępowski (dawniej wyspa), u nasady którego wznosi się Mysia Wieża, sięgający daleko w głąb jeziora Gopło zagospodarowany jest jako park.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Zamek w stanie trwałej ruiny, można zwiedzać Mysią Wieżę, skąd roztacza się widok na Jez. Gopło i Kruszwicę.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek