KOWALEW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Kowalewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XV i XVI w. stanowił własność rodziny Kowalewskich herbu Nowina, następnie Parczewskich, Kurcewskich, Mukułowskich. W 1891 r. wieś znalazła się w rękach Komisji Kolonizacyjnej. Po rozparcelowaniu dwór z resztówką kupił Niemiec Bruggemann, który sprzedał dobra w 1927 r. Karolowi Bylina-Brzozowskiemu z Ukrainy, jego spadkobiercy do dziś są w posiadaniu dworu.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór neoklasycystyczny wzniesiony w II poł. XIX w., przebudowany w 1927 r. Piętrowy budynek nakryty dachem czterospadowym z latarnią oraz parterową werandą nakrytą tarasem. Na osi fasady trójkątny naczółek, przedsionek nakryty balkonem. Przed dworem owalny podjazd z którego jest zachowane zejście schodkowe na osi dworu, otoczone balustradą.


Dwór - przekrój poziomy parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Pleszewski.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,97 ha) założony w końcu XIX w. z trzema stawami. Drzewostan złożony z kasztanowców, jesionów, klonów, świerków, a także okazów jałowca odm. irlandzkiej i wirginijskiego, migdała trójklapowego i orzecha szarego.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w dobrym stanie, zamieszkały przez rodzinę właściciela.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek