KOTOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Kotowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Leszczyńskim, nad Mogilnicą. Na polach w okolicy Kotowa zachowały się pasy wiatrochronne z XIX w.


Pokaż większą mapęWejście do pałacu


H i s t o r i a

Wieś była początkowo własnością rodziny Kotowskich. W XIX w. w posiadaniu Mielżyńskich, a w XX w., do II wojny światowej, należała do Kurnatowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neogotycki z elementami neogotyku angielskiego tzw. "stylu Tudorów" i elementami secesyjnymi wzniesiony na miejscu barokowego dworu w latach 60.-70. XIX w. Przebudowany ok. 1900 r. dla Konstancji Mielżyńskiej. Pałac piętrowy na wysokich piwnicach, na planie wydłużonego prostokąta, z sześcioboczną wieżą, tarasami, ryzalitami i aneksami. Niskie dwuspadowe dachy zasłoniete są krenalażowymi attykami. W fasadzie frontowej w środkowej części pozorny ryzalit zwińczony krenelażem z wieżyczkami. W parterowym anekśie wejściowym otwory drzwiowe zamknięte łukiem Tudorów z dekoracyjną stolarką. Do wejścia prowadzą dwubiegowe schody z kamienną balustradą, wykonane w 1910 r. przez firmę Bischofswerder z Wągrowca.

W pobliżu pałacu mała oficyna klasycystyczna (dawny dworek) z I poł. XIX w.

Na zachód od parku duży zespół zabudowań folwarcznych, pochodzący z końca XIX w. i początku XX w.


Oficyna w Kotowie


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 7,0 ha) ze stawem i pomnikowymi drzewami, głównie dębami i aleją lipową.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac zachowany w dobrym stanie, mieści Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Podobne odnoniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2007 by Małgorzata Mazurek