KOSZUTY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Koszutach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Własność rodzin Koszucckich herbu Leszczyc, Rekowskich, Zabłockich i Kosińskich (mieszkał tutaj gen. Amilkar Kosiński (1769-1823), uczestnik powstania kościuszkowskiego, oficer w legionach gen. J.H. Dąbrowskiego).


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór wzniesiony w II poł. XVIII w. dla Józefa Zabłockiego, z wykorzystaniem partii dworu starszego z XVII w. W XIX w. przebudowano alkierze, ostatnia przebudowa w 1902 r. Konstrukcja szkieletowa (szachulcowa) z belek modrzewiowych wypełnionych gliną. Parterowy z mieszkalnym poddaszem i czteroma murowanymi alkierzami narożnymi. Dach czterospadowy, łamany polski z lukarnami, kryty gontem. Na alkierzach czworoboczne baniaste hełmy. W fasadzie frontowej trzyokienna wystawka zwieńczona drewnianym szczytem o wolutowych spływach. W fasadzie ogrodowej ryzalit półokrągły owalnego salonu.


Fasada ogrodowa


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,0 ha), obecnie rewaloryzowany.


W parku


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W dworku mieści się Muzeum Ziemi Średzkiej z wystawą: Mała siedziba ziemiańska w Wielkopolsce - zbiory dokumentów historycznych regionu średzkiego, dział etnograficzny.

Zwiedzanie Muzeum
od poniedziałku do soboty, godz. 9:00 - 14:00
63-022 Słupia Wielka tel. 0-61 2851023

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek