KOPASZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Kopaszewie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XIX w. wieś była własnością rodzin Zakrzewskich i Skórzewskich. W sierpniu 1831 r. w gościnie u Honoraty Skórzewskiej przebywał Adam Mickiewicz. W 1844 r. gen. D. Chłapowski kupił wieś, w której początkowo gospodarzyła córka Zofia z mężem Janem Koźminem, a po jej samobójczej śmierci najmłodszy syn generała, Kazimierz. W rękach rodziny Chłapowskich wieś pozostawała do 1939 r. W 1868 r. gościła w pałacu Helena Modrzejewska, żona Karola Chłapowskiego.


C h a r a k t e r y s t y k a


Kaplica pałacowa

Pałac klasycystyczny, wybudowany w latach 1800-01 przez Ludwika Drogosława Skórzewskiego. Odbudowany po pożarze w 1892 r., z wyjątkiem drugiego piętra, przebudowany jeszcze w latach 1921-23. Piętrowy z okazałym czterokolumnowym portykiem jońskim wielkiego porządku, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem. Dach dwuspadowy z naczółkami.

Wewnątrz: sień i salon na osi z dwoma piecami empirowymi z datami z 1801 r.

Obok pałacu późnobarokowa kaplica pałacowa z 1794 r. Na zewnętrznych ścianach płaskorzeźby drogi krzyżowej ufundowanej Jana Koźmina, po śmierci jego żony Zofii.

Aleja platanów klonolistnych


P a r k

Park krajobrazowy angielski (pow. 20 ha) z II poł. XIX w., przekształcony w 1894 r. przez Augustyna Denizota z dobrze zachowaną osią widokową. W parku wiele pomnikowych drzew (lipa, wiąz, dęby, dąb Mickiewicza). Aleja platanowa o dł. ok. 1 km na przedłużeniu osi pałacu, liczy ok. 50 ponad stuletnich platanów.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się oddział Zakładu Nasienno-Rolnego, "Danko" Hodowla Roślin.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek