KOCIAŁKOWA GÓRKA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail.


Dwór w Kociałkowej Górce


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej (na SE od Starej Górki), na skraju Parku Krajobrazowego Promno, w którym chroni się krajobraz młodoglacjalny.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś notowana od XVI w., była własnością Greckich, Skrzetuskich, Kurnatowskich, Bienkawskich Pruszaków, następnie Ulatowskich i Kierskich. Od 1833 r. do II wojny światowej majątek rodziny Radońskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór piętrowy, wzniesiony na planie prostokąta, kryty płaskim dachem. Część piętrowa z boniowaniem na narożach, zwieńczona attyką. Do głównego budynku dodane są dwie parterowe części kryte dachem dwuspadowym.


P a r k

Przy dworze pozostałości parku.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w stanie zadawalającym, stanowi własność prywatną.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek