KOBYLNIKI
(woj. kujawsko-pomorskie)

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.

Pałac w Kobylnikach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim, przy pn. krańcu Jez. Gopła.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś od XIX w. do II wojny światowej należała do niemieckiej rodziny von Wilamowitz-Moellendorf.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny zbudowany w 1900 r. na miejscu barokowej rezydencji, dla rodziny von Wilamowitz-Moellendorf przez architektów prawdopodobnie z pracowni berlińskiej. W fasadzie frontowej, nad głównym wejściem wieża przypominająca średniowieczną wieżę bramną. W fasadzie ogrodowej taras i herby właścicieli. Budynek z czerwonej glazurowanej cegły.

Przy pałacu zachowane dwie oficyny z XVIII w., po licznych przebudowach.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 15,5 ha) z XIX w. ze starymi drzewami (dęby, buki, lipy) oraz egzotycznymi drzewami i krzewami (m.in. dwa cypryśniki błotne).


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się hotel Pałac (tel. 0-536 515421).

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek