KOBYLNIKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Kobylnikach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XIII w. wieś stanowiła własność klasztoru cystersów w Łęknie, następnie przeszła w ręce rodziny Przosnów, a jedna jego gałąź przyjęła w XIV w. nazwisko Kobylnickich. W XVII w. własność Kąsinowskich, w XVIII w. Obażanowskich, na początku XIX w. zakupił je Dobrogost Twardowski herbu Ogończyk, w 1859 r. założono ordynację. W rękach rodziny Twardowskich wieś pozostawała do II wojny światowej.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac o charakterze neorenesansowym, nawiązujący do stylu Queen Anne Revival zbudowany w latach 1886-1887 dla Tadeusza Twardowskiego przez architekta Zygmunta Gorgolewskiego. Pałac piętrowy, murowany.

Bryła pałacu składa się z szeregu odrębnych, asymetrycznie zestawionych części. Wysoki cokół z oknami piwnic, drugie piętro ukryte w wieżach i szczytach fasad. Elewacje wykonano w surowej cegle z obramieniami z tynku i piaskowca. Sylwetka dachu urozmaicona dużą ilością ozdobnych wieżyczek i sterczyn. Wysokie strome dachy. Przed pałacem rozległy dziedziniec z podjazdem.

Wewnątrz: w pomieszczeniach parteru sztukaterie i kominki.


W przyziemiu okrągłej wieży od strony podjazdu, wmurowana jest tablica z herbem Twardowskich i datą budowy.


Pałac w Kobylnikach - plan parteru
A- sień, 2 - salon, C - jadalnia, D - pokój pana, E - salonik, F - pokój pani, G i H - pokoje mieszkalne

Na pn. od pałacu zespół budynków folwarcznych z XIX w.


P a r k

Park (pow. 3,0 ha) ze stawem i z okazałymi dębami.


Park w Kobylnikach


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac odrestaurowany i adaptowany w 1990 r. na hotel i restaurację.


Wnętrze restauracji

"Pałac w Kobylnikach - Hotel i Restauracja" Sp. z o.o.
Kobylniki, 64-520 Obrzycko
tel. 0-61 2913549, e-mail palac@kobylniki.pl.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek