KARCZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Karczewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na prawym brzegu Mogilnicy.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do dóbr Karczewskich, Żegockich, Zbijewskich, Czapskich, Mielżyńskich, Chłapowskich, a w 1896 r. wraz z zamążpójściem Florentyny Chłapowskiej przeszła w ręce rodziny Kęszyckich.


C h a r a k t e r y s t y k a


Wieża w Karczewie
Pałac klasycystyczny z lat 1805-11 wzniesiony dla Mikołaja Mielżyńskiego jako budynek parterowy. Gruntownie przebudowany w 1908 r. przez Rogera Sławskiego dla Józefa Kęszyckiego. Pałac piętrowy, obecnie neobarokowy, ma w fasadzie głównej szeroki pozorny ryzalit podzielony pilastrami wielkiego porządku (część starsza pałacu). Ryzalit zwieńczony jest trójkątnym tympanonem z kartuszem herbowym z herbem Kęszyckich. Pałac nakryty dachem czterospadowym, a jednokondygnacyjne skrzydła dachem mansardowym. Główne wejście poprzedza przedsionek, przed którym znajduje się zadaszenie w formie przeszklonego daszku wspartego na żeliwnych kolumienkach. W narożniku pn.-wsch. dołączona wieżą, która w dolnej części jest wieloboczna, w górnej okrągła, nakryta stożkowym, dwukondygnacyjnym hełmem.

Wnętrze pałacu zdewastowane po 1945 r. Zachowany został środkowy holl z drewnianą stolarką schodów.

Przy pałacu zachowane zabudowania folwarczne rozłożone wokół wielkiego podwórza, z spichrzem późnoklasycystycznym z 1845 r. i budynkami z II poł. XIX w.


Pałac - rzut przyziemia, stan z ok. 1970 r.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.


P a r k

Park krajobrazowy z ogrodami (pow. 7,12 ha), stawem i pomnikowymi drzewami, m.in. dębem szypułkowym o obwodzie do 470 cm i kasztanowcem do 330 cm, bukiem pospolitym, klonem. Park zdewastowany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac, dziś zaniedbany, zajmuje przedszkole.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek