KAKOLEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Kąkolewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Leszczyńskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś od XVIII w. do wybuchu II wojny światowej należała do rodziny Mielżyńskich. We wsi mieścił się sztab południowego frontu Powstania Wielkopolskiego.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny, nawiązujący do renesansu włoskiego, wybudowany około poł. XIX w. dla Mielżyńskich. Dwór parterowy z piętrowym ryzalitem na osi, zawierającym wejście, zwieńczony trójkątnym frontonem. Dwa piętrowe skrzydła po bokach głównego korpusu. Każda część budowli nakryta oddzielnym dachem dwuspadowym.


P a r k

Park (pow. 2,9 ha) w dobrym stanie.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

We dworze mieści się szkoła podstawowa.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek