JEZIORKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Jeziorkach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. należała do Jeziorkowskich. Od 1592 roku, przez prawie 200 lat, dobra jezioreckie stały się własnością zakonu jezuitów. W 1774 r. Jeziorki nabył Józef Radoliński herbu Nałęcz. Po jego śmierci właścicielem wsi byli Małachowscy. W XIX w. własność Moszczeńskich, następnie rodziny niemieckiej Dutschke. W 1881 r. Heinrich von Tiedemann, jeden z twórców Hakaty, nabył Jeziorki (odtąd nazywane Seeheim). W okresie międzywojennym Jeziorki należały do Stefana Dąbrowskiego herbu Rawicz.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac o prostych klasycystycznej formie został zbudowany w końcu XIX w. dla Heinricha von Tiedemanna, a przebudowany ok. 1920 r. dla Stefana Dąbrowskiego. Budynek na planie prostokąta, piętrowy, nakryty czterospadowym dachem. W części środkowej dwupiętrowy ryzalit, w którym od strony ogrodowej zlokalizowano główne wejście.

.


Pałac w Jeziorkach - elewacja ogrodowa

Przy pałacu zachowane trzy oficyny, jedna z nich to prawdopodobnie stary dworek.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 12,6 ha) założony w XVIII/XIX w., przekształcony pod koniec XIX w. i ok. 1920 r. Po stronie wschodnie pałacu zachowane elementy ogrodu włosko-francuskiego: kamienne schodki, taras, sadzawka, pergola otoczona szpalerem żywotników. W zaniedbanym parku krajobrazowym dwa stawy połączone kanałem, na którym kamienny mostek, kopiec z figurą Matki Boskiej i grupa głazów narzutowych.

.


Pregola w dawnym ogrodzie


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac zadbany, mieści szkołę podstawową oraz Bibliotekę Miasta i Gminy Stęszew.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek