JAROGNIEWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Jarogniewicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała w XIII i XIV w. do Jarogniewskich herbu Szaszor, następnie do Rydzyńskich i Sułocckich, częściowo do Rybińskich. W XVII w. przechodzi w ręce rodziny Ciświckich herbu Wieniawa, Sokolnickich, później do Golińskich, a od 1825 r. należy do Żółtowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny zbudowany w latach 1770 z fundacji Antoniego Łosia Golińskiego na miejscu drewnianego dworu. Rozbudowany ok. 1870 r., a następnie przebudowany w latach 1893-1904 dla Adama Żółtowskiego przez architekta Stanisława Boreckiego. Zaprojektowany na planie prostokąta z portykiem na osi wspartym na dwóch parach jońskich kolumn i zwieńczonym trójkątnym frontonem z herbem Żółtowskich Ogończyk. Portyk poprzedza taras z murowana balustradą i dwoma posagami muflonów. Elewacja ogrodowa posiada trójboczny ryzalit, za którym kryje się ośmioboczny salon. W elewacji pilastry jońskie wielkiego porządku. Ryzalit zakończony jest murkiem attykowym z kartuszami herbowymi z herbami Ogończyk i Szreniawa. Główna bryła pałacu piętrowa, po bokach wąskie parterowe przybudówki zakończone tarasami. Dach czterospadowy, kryty blachą. Wystawki i lukarny mieszczące się w dachu pochodzą z okresu przebudowy w 1893 r.

We wnętrzach pałacu zachowane fragmenty dawnej sztukaterii, stolarki okiennej i drzwiowej. Układ wnętrz zmieniony.


Zespół rezydencjonalny w Jarogniewicach
1 - pałac, 2 - oficyna, 3 - domek ogrodnika, 4 stajnia, 5 - kaplica
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

Pałac wchodzi w skład zespołu pałacowego obejmującego pałac, trzech oficyn, stajni koni wyjazdowych, domek ogrodnika, kapliczkę i park.

.


Pałac i oficyna w Jarogniewicach

Z pałacem galeriami złamanymi pod kątem prostym, połączone są oficyny. Jedna z oficyn z trókondygnacyjną wieżą, na której są dwa zegary słoneczne, położona jest po północnej stronie pałacu. Dwie oficyny znajdują się po stronie południowej.

Przy pałacu zabudowania folwarczne z I poł. XIX w., m.in. czworaki dworskie z końca XVIII w. z profilowanymi szczytami.


P a r k

Park krajobrazowy angielski (pow. ok. 6,4 ha) założony na przełomie XVIII i XIX w., z dwoma stawami, domkiem ogrodnika. Drzewostan składa się z wiązów, jesionów, dębów, buków i daglezji. Występują pomnikowe drzewa: dębu błotnego, szypułkowego, buka pospolitego, lipy drobnolistnej i lipy amerykańskiej.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac zadbany, mieści Dom Opieki Społecznej.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek