JAROCIN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Jarocinie


L o k a l i z a c j a

Miasto leży na Wysoczyźnie Kaliskiej. Pałac położony jest na wsch. od rynku.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Miasto (jego ziemie) było siedzibą rycerskiego rodu Zarębów, rodzin Górskich, Doliwów Miłosławskich, Rozdrażewskich, Przyjemskich, Dobczyńskich, od 1661 do 1945 r. stanowiło własność Radolińskich. Władysław Radoliński (1808-1879), akcjonariusz Bazaru, niezwykle ugodowy wobec pruskiego zaborcy, założył ordynację jarocińską. Karierę w służbie Prus, a następnie cesarskich Niemiec zrobił jego syn Hugo Radoliński. Otrzymał dziedziczny tytuł książęcy, a czując się bardziej Niemcem wyjednał u cesarza zgodę na zmianę nazwiska na von Radolin.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac w stylu neogotyku angielskiego zbudowany w latach 1847-53 dla Władysława Radolińskiego wg projektu Fryderyka Augusta Stülera, a realizowany przez Karola Würtemberga. Pałac (zbudowany na miejscu barokowego dworu) wielokrotnie przebudowywany w XIX w. i na pocz. XX w. Ostatni etap przebudowy realizowany był w latach 1911-12 dla Hugona von Radolin-Radolińskiego wg projektów A. Frietschke. Skrzydło zach. i część środkowa pałacu spłonęły w 1917, odbudowane w 1948 r.

Pałac złożony na planie prostokąta. Piętrowy, nakryty płaskim dachem, zwieńczony krenelażem. Część środkowa budynku wyniesiona wyżej, w zamierzeniu miała zastąpić wieżę i nadać całości charakter obronny, poprzedzona od frontu gankiem z balkonem. W elewacji tylnej trójosiowy ryzalit z ostrołukowymi oknami. W wyniku przebudowy przekształcono część zachodnią, od wschodu dodano nowe skrzydło mieszkalne. Zmieniono grzebień krenelażowej attyki. Budynek pokryty tynkiem, co ujednolica charakter wszystkich części obiektu.

We wnętrzu pałacu centralnie umieszczona sień i wielka sala od ogrodu. Sień dwukrotnie wyższa niż pozostałe wnętrza, była nakryta bogatym, angielskim stropem wspartym na czterech słupach, do pożaru w 1917 r mieściła najważniejsze pamiątki rodowe, portrety itp. W części zachodniej stworzono wspaniałe wnętrze biblioteki. Zachowały się schody i stolarka z neogotycką dekoracją (w jednym z pomieszczeń strop belkowy) oraz marmurowe kominki, a wśród nich renesansowy sprowadzony z Włoch z herbem Sforzów.


P a r k

Pałac położony jest w parku krajobrazowym (pow. 30 ha) z resztkami założenia francuskiego, rozplanowany na nowo w poł. XIX w. wg projektu P. Lenné, (twórca ogrodów poczdamskich). W parku: staw, amfiteatr i "Skarbczyk" - pozostałość zamku, przypuszczalnie średniowiecznego, wymienianego w dokumentach przed 1590 r. (), obecnie odnowiony mieści Muzeum Regionalne ze zbiorami etnograficznymi.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Biblioteka Publiczna.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek