JANKOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Jankowicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, w dolinie rzeki Samy.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była własnością Jankowskich, a na poczatku XIX w. kupił ją Wawrzyniec Benzelstjern Engeström, poseł szwedzki na dworze Stanisława Augusta, minister i kanclerz królestwa Szwecji, który po ślubie z Rozalią Chłapowską osiedlił się w Wielkopolsce. Rodzina spolonizowała się całkowicie, a jego wnuk był uczestnikiem powstań (1846, 1848, 1863), publicystą i sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Następnie Jankowice należały do Brezów i Kwileckich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny, pierwotnie w stylu pałacu-willi, reprezentujący nurt klasycyzmu romantycznego, zbudowany po roku 1803 dla Wawrzyńca Engeströma przez Dawida Gilly'ego lub jego pracownię. Dwupiętrowy, nakryty płaskim dachem, zwieńczonym balustradą. Początkowo budynek na planie kwadratu z ryzalitami w obu fasadach, zdobiony sztukateriami. W górnej partii ryzalitów umieszczono w prostokątnej wnęce okno ujęte w kolumny jońskie. Ponad oknem znajduje się półkoliste okno zamknięte archiwoltą. Elewacja ogrodowa posiada taras, wsparty na kolumnach. W 1912 r. pałac został przebudowany przez Rogera Sławskiego dla Stefana Kwileckiego. Dodano boczne piętrowe skrzydła z tarasami wspartymi na kolumnach i portyk od frontu.


Elewacja ogrodowa

W centrum budynku umieszczono spiralną klatkę schodową, oświetloną od góry świetlikiem w dachu. Pomieszczenia pałacu są niewielkie (sala balowa, jadalnia).

Przy pałacu zachowana klasycystyczna stajnia i spichlerz oraz szachulcowe zabudowania dworskie z XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 18,6 ha) z dużym stawem i 4 wyspami oraz zasilającymi go strumieniami, licznymi polanami oraz 50 gatunkami drzew i krzewów, m.in. lipy, platany, kasztanowce i dęby.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, w 1978 umieszczono w nim Ośrodek Pracy Twórczej Zrzeszenia Studentów Polskich w Poznaniu.

Rezydencja Jankowice, ul. Ogrodowa 4
62-080 Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne
tel. 618466626, 601541685, 504258507, fax 618466626, e-mail

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek