IWNO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Iwnie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim, na zboczach doliny Cybiny. Nazwa pochodzi od wierzby iwy.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XIV w. wieś należała do rodu Grzymalitów, w XV w. do Tomickich, a następnie do Iwińskich. W XVII w. należy do Cieleckich i Ponińskich, w XVIII w. do Krzyckich, a w XIX w. do Mielżyńskich. W 1901 r. Ignacy Mielżyński założył stadninę koni pełnej krwi angielskiej.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neorenesansowy zbudowany w latach 1851-55 dla Józefa Mielżyńskiego prawdopodobnie wg amatorskiego projektu jego kuzyna, Seweryna Mielżyńskiego z Miłosławia. Przebudowany w latach 1902 i 1905. Główny korpus pałacu dwupiętrowy z bocznymi piętrowymi aneksami i skrzydłami w formie korytarzy prowadzących do okrągłych pawilonów. Fasady korpusu głównego i części bocznych zwieńczone frontonami. Na osi tych fasad portyki arkadowe z jońskimi półkolumnami. W elewacji ogrodowej wysoki, pięcioarkadowy portyk dźwigający taras drugiego piętra. Dachy niskie, dwuspadowe, a pawilony nakryte dachami kopulastymi.


Korpus główny

Fasada frontowa

Wewnątrz: obszerna sień, za którą od ogrodu jest nieckowato sklepiona sala o neorenesansowej dekoracji architektonicznej.


Plan parteru pałacu w Iwnie
1 - sień, 2 - sala balowa, 3 - boczne pawilony, 4 - skrzydła łącznikowe
/


Sala balowa

Klatka schodowa

Obok pałacu oficyna, odtworzona na wzór oficyny z II poł. XIX w. Przy wjeździe od strony szosy domek stróża, przypominający realizacje F. M. Lanciego, z XIX w. Na zach. od pałacu zabudowania gospodarcze z II poł. XIX w. i gorzelnia.


Złozony układ fasady frontowej

Jeden z okrągłych pawilonów


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 16,0 ha) z kilkoma stawami i okazałymi drzewami, m.in. dęby odmiany stożkowatej. Na stawie jest wyspa, na której wznosi się kopiec zwany Górą św. Wawrzyńca, a kiedyś Napoleonką. Wg podania to na nim Napoleon popijał kawę. Mogło to być na początku czerwca 1812.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac należy do Stadniny Koni "IWNO" Sp. z o.o., w oficynie hotel "Karino", tel. 618178011, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek